Балирањето е единственото решение за проблемот со отпадот во Македонија во моментот